Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1050 lucrari in 1059 publicatii in 6 limbi
Acţionări electrice : probleme şi aplicaţii industriale de: Braşovan, M.; Bogoevici, N.; Seracin, E. (Text tipărit)
Acumulatoare speciale : teorie şi aplicaţii de: Burlacu, Iosif; Lică, Stancu (Text tipărit)
Agenda electricianului de: Pietrăreanu, Emil (Text tipărit)
Acumulatoare electrice : exploatare şi reparare de: Clondescu, Gheorghe (Text tipărit)
Acumulatoare electrice de: Tomuţa, Octavian (Text tipărit)
Acţionarea electrică a benzilor transportoare de: Ostrovski, A. S.; Spivakovski, A. O.; Potapov, M. G.; Kotov, M. A. (Text tipărit)
Acţionarea electrică a dispozitivelor de înfăşurat şi rulat de: Kiss Miklós; Melis János (Text tipărit)
Acţionarea electrică a maşinilor unelte de: Tabără, Victor; Sandu, Ion; Cosmin, Dan; Iacobescu, Ion (Text tipărit)
Acţionarea electrică a maşinilor-unelte de: Tabără, Victor; Gheghea, Ion; Obaciu, Gheorghe (Text tipărit)
Acţionarea electrică a mecanismelor cu volant de: Boţan, Nicolae V.; Saal, Carol (Text tipărit)
Subiecte
Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice Instalaţii electrice Îndreptar Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Economie Maşini de frezat Radiorelee Maşini Industria minieră Centrale electrice Electrostatică Culegeri Automate aleatoare Materiale izolante Bacalaureat Distribuţia şi reglarea energiei electrice Efectul Hall Economie energetică Probleme Materiale electrotehnice Generatoare de oscilaţii şi de impulsuri electrice Radiaţii Măsuri electrice Comutare Construcția de mașini Protecţia muncii Cabluri Măsurări electrice Măsurători Construcţii de maşini Tehnică electrochimică Meseria de electrician Sisteme de urmărire Surse electrice de lumină Dispozitive electronice Radiorecepţie Tehnică Unelte electrice Sisteme tehnice Prevenirea accidentelor Igiena aerului, a apei, a solului Aparate medicale Energie termică Organe de maşini în general Sociologie Motoare sincrone Circuite electrice Ungere Tensiune înaltă Automobile Calculatoare Statistică matematică Randamentul electric al maşinilor Materiale şi aparate magnetice Tranzistoare Transportul energiei electrice Motoare Construcţia pieselor conductoare de curent Frezare Amplificator Mecanică fină Matematică calculatorie Cilindre de laminare Maşini-unelte Telegrafie Electronică Dicţionar Maşini de calcul Maşini electrice Centrale termoelectrice Acceleratoare de particule Sinterizare Scheme Sisteme audio Materiale electroizolante Matrițare Standardizare Testarea echipamentelor Rezistenţă la solicitări Redresoare cu vapori de mercur Radioreceptoare Transformatoare electrice Reparaţii Bilanțuri energetice Unde electromagnetice Rigle de calcul Motoare electrice Instalaţii termice Locuinţa. Dotări şi mobilier casnic Manual pentru auto-instruire Instalații electrice Termotehnică Circuite electronice Fizică nucleară Amplidină Analiză matematică Mecanică aplicată Aparate electrice Neurologie Producerea şi distribuţia energiei electrice Termoelectricitate Sisteme de calcul Asamblări Resurse de energie Electromagnetism Fibre optice Aplicaţii Inginerie Tehnologie fizică Teoria electricităţii Radio Invertoare Informatică aplicată Electreţi Maşini şi procese comandate mecanic Mărimi electromagnetice Sănătate şi igienă publică Electrotehnică Electrotermie Comandă automată Informatică Mecanică Acţionare electrică Metalurgie Tehnică nucleară Calitatea energiei electrice Televizoare Armată Balanţe energetice Fizică Amplificatoare Manipularea mecanică Energetică Aparate Roentgen Agricultura Sateliţi artificiali Gătire cu microunde Curenţi alternativi Cibernetică Măsuri de securitate Convertoare Termoficare Elemente de combustie Economie socialistă Industrie alimentară Filtre electrice Electronică analogică Protecție prin relee Materiale Industria uşoară Magnetism Transformarea energiei electrice Dipoli Protecţia prin relee Electrochimie industrială Reţele de alimentare Ghid Lasere Desene Electrocomunicaţii Nituire Coroziune Circuite integrate Calculul reţelelor electrice Microunde Sisteme video Teoria filtrelor electrice Învățământ tehnic Microelectronică Telecomunicaţii Tehnica undelor electromagnetice Radiocomunicaţii Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Accidente Televiziune tehnică Conductori de electricitate Mașini de forjat Antene Automatică Conducere financiară Tensiune joasă Programe de electrificare Studii Fenomene fotoelectrice Agricultură Manual Efecte termice Curs Metode de calcul electronic Grafuri Bell, Alexandre Graham Unde ultrascurte Metode numerice Prelucrarea lemnului Reţele electrice Maşini şi aparate electrice Radioamatorism Transformatoare Proiectarea filtrelor electrice Electricitate Tehnologie mecanică Tehnica undelor Aplicaţii practice Centrale nucleare de energie Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice Tehnică mecanică Dinamica Aplicaţii ale magnetismului Generator GSM, sistem Electrodinamică Conectare şi comutare Bionica Semnale Echipamente electrice Conductori Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Cuadripoli Acustică tehnică Budeanu, Constantin I. Tehnica măsurilor electrice Sinteze Teorie generală Electronică industrială Turbine de apă Aparate şi instrumente de măsură Roboţi Transmisia energiei electrice Conductori izolaţi Conducere Semiconductori Depanare Aparate de măsură Bobinare Factor de putere Automatizări Televiziune color Tuburi electronice Iluminat Electromecanică Metodică și didactică Radiotransmisie Matematică Încercarea materialelor Protecţia materialelor contra coroziunii Maşini pentru prelucrarea datelor Tehnica impulsurilor Motoare asincrone Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică Lingvistică Mecanică auto Experimente ştiinţifice Ecuaţii diferenţiale Structura fizică a materiei Tipuri şi domenii de curent Organizarea publică şi profesională a sănătăţii Galvanizare Sculptură Limba franceză Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Telefonie Microprocesoare Înfăşurări. Bobine. Bobinaje Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile Găurire şi alezare Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Teoria informaţiilor Cinematografie Tehnologie Conferinţe Televiziune Tehnologia comunicaţiilor Materiale. Materiale prelucrabile. Materiale tehnologice Manipularea materialelor Biologie Lucrări de amator Sudură Telecomandă Tehnica transmiterii imaginilor Electrostatică aplicată Biografii Linii de distribuţia energiei Energie electrică Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Acționări elctrice Conversia datelor Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor corpusculare Răşini sintetice Acumulatoare Radiotehnică Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Metode şi tehnologii de foraje
Vă rugăm să schimbaţi parola