Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor

Agricultură

Subiect Tematic: Agricultură
Țara sursă: RO: BHBJ
Lucrări: 1538 lucrari in 1549 publicatii in 9 limbi
Afînarea solurilor prin scarificare de: Oprea, C. V.; Niţu, I.; Onu, N. (Text tipărit)
Agrárökonómiai kislexikon de: (Text tipărit)
40000 kg nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
100 kérdés és felelet a zöldségtermesztésről de: Nistor, Marcela (Text tipărit)
Agrártermelésünk 2000-ben de: (Text tipărit)
Agricultura de: (Text tipărit)
50 de ani de cercetări agricole în Oradea de: Ciobanu, Gheorghe, Ing.; Vlas, Ioan; Laza, Gheorghe; Domuţa, Cornel (Text tipărit)
Subiecte
Fructe Proprietăți fizico-chimice ale solului Plante medicinale Ștefan, Marius Tineri Tutun Cultura cânepii Recoltă Producerea seminței Comunism Termoelectricitate Prognoză Constantin, Daniel Scrisori Radiostimulare Daea, Petre Cânepă Roşii Cultura cartofului Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Eficienţă economică Oros, Adrian Ziua Porumbului Abrudan, Traian Sfecla roşie. Sfecla de zahăr. Sfecla furajeră Paris Ştiinţe agricole Impozite şi taxe Inspecţie sanitară Industrie alimentară Economia energiei Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Finanţare europeană Cultura plantelor Hamei Vatra Românească, filiala Bihor Ambalare şi utilaje de ambalat Ziua Grâului Aniversare Biroul Fermierului Siloz Agrotehnică Fiscalitate Agricultura ecologică Economie Agroind Cauaceu SA Bănci Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee Documente ilustrate Clădiri agricole Finanțe Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Investiţii Productivitate Energie solară Uniunea Europeană Decernare premii Pedogeneză Metodica predării Maşini agricole Tessedik Sámuel Păduri România (istorie) Jurnalism Credit Consum Plante Electrotehnică Program social european Agenţi economici Articole despre agricultură Maşini termice Zootehnie Literatură ştiinţifică pentru copii Echipamente de recoltat Rentă viageră agricolă Climatologie Dogariu, Mircea Matematică Bolile plantelor Electrostatică Primării Pop, Claudiu Plante ornamentale şi decorative Organizarea muncii Floricultură Mecanică Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor Bihor Taxe Soluri nisipoase Animale domestice Produse alimentare Îngrăşăminte chimice şi naturale Legi Organizaţii interguvernamentale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor Ministerul Agriculturii Organizare şi practică în comerţ Piaţa muncii Ecologie Aparate electrice Certificat de producător Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" Bihor Manual practic Ministerul Apărării Naționale Protejarea plantelor Chimie agricolă Atmosfera Chivari, Ioan Apicultură Duşmani naturali ai bolilor şi dăunătorilor plantelor Preţuri Irigaţii Îngrijirea animalelor Budău, Ruben Cereri unice de plată SC Zahărul SA Oradea Îngrăşăminte naturale Credite Poluarea solului Drept Culturi calamitate Târgul fermierilor Influenţa agriculturii asupra factorilor geofizici Cercetări operaţionale Seminţe germinate Crişana, regiune Socialism Biografii Fiziologia plantelor Istoria României Izotopi Maşini şi utilaje pentru prelucrarea şi cultivarea solului Protecţia muncii Drenare 1962-1972 Bazine hidrografice Îngrăşăminte chimice Monografii Îmbogăţirea solului Ajutor material Ferme agricole Agricultură Cultură Tăierea pomilor Regiuni montane Literatură română Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bihor Afaceri 1921 Economie energetică Sociologie Cultura porumbului COVID-19 Sere Motorină Biblioteci publice Fitotehnie Maxi, Rodica Mecanizare și automatizare Plante care produc stimulente. Plante pentru băuturi Produse petroliere Conducere şi administrare în exploatare Vaida, sat Contabilitate Plante de nutreţ Cadastru Zona Beiuşului Tractoare Fermieri Dăunători Eficienţa economică a investiţiilor Hidrotehnică agricolă Seră Producători Conducerea și controlul producției Ardeal, regiune Protecţia plantelor Insecte dăunătoare plantelor Depozite Album Irigare Combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor Cursuri de perfecţionare Pedagogie Plata muncii. Retribuții. Salarii. Remunerații Tamaşeu Livada Tomate Cultura pomilor fructiferi Lucrări agrotehnice TVA Genetica plantelor Meteorologie Revistă Flori Program SAPARD Carnet de rentier Combaterea poluării Protecţia naturii însufleţite Depozitarea seminţelor Secetă Soluri Nutriţie Pomi fructiferi Cultura legumelor Plante aromatice Fonduri nerambursabile Direcţia Agricolă Bihor Porumb Ciuperci comestibile Popa, Nicolae Ierburi de nutreţ Garda Financiară Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ceapă Coacăze Complex Era Park Câmpia Crişurilor Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor Control Sisteme speciale de cultură agricolă Ciuperci Pedologie Consumare Instalaţii de alimentare cu apă Asigurări de bunuri Cais Cladiri, constructii si instalatii agricole Îngrăşăminte Rotar, Marius Management Botanică Organizarea producţiei Economie agrară Franţa Economie socialistă Chimie practică Drept administrativ Conducerea și organizarea fermelor Industria alimentară Semiconductori Mijloace de transport Casă de Credit Rural Culegere de texte Primăria Nojorid Încălzire electrică Sate Organizare SC Agroind Cauaceu SRL Rentă funciară Radiaţii Telefonie mobilă Economia muncii Privatizare Cooperative agricole Prelucrarea produselor agricole Ferme de familie Plante melifere Viţă de vie Costuri economice Pomicultură Comerţ Finanţare Organizarea şi planificarea producţiei Ciuperci otrăvitoare Chimie Ape reziduale Lucrări agricole Turism Reţete culinare Ajutor de stat Vie, cultură Pavel, Emilian Silvicultură Erbicide Amenajări hidrotehnice Combaterea dăunătorilor Cercetare ştiinţifică Organizarea întreprinderilor Metode de predare şi instruire Inspecţii Păstrare Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Armata Reziduri Plante textile şi fibroase Malţev, Terenti Ţîrle, Radu Pepeni Răsad Vânătoare Clădiri şi construcţii pentru animale Hidrologie Dispozitive de hrănire şi de adăpost Ocupații tradiționale Programul Fermierul Îmbunătăţirea soiurilor de plante Înmulţirea plantelor Exploatări agricole Dezvoltare rurală Primărie Grădinărit Marketing electronic Ergonomie Partidul Comunist Român Învăţământ universitar Tehnică sanitară Ceauşescu, Nicolae Roşca, Remus Echipament și utilaje Lucernă Tehnică nucleară Conservarea solului şi a apei Tărcaia Ocolul Silvic Privat "Codrii Beiuşului" Muncă Teledetecţie Gospodărie țărănească Agronomie Utilaje agricole Îngrijirea caisului Măsurători Plante furajere Producţie agricolă Laboratoare Depozitare Întâlnire Robert Rekkers Măsuri contra prejudiciilor acustice Geologie Valorificarea solurilor Entomologie Mang, Ioan Camera Agricolă Judeţeană Bihor Produse agricole Colectivizare Grădina Cuvântări Construcţii Norme de muncă Proiecte Jurnal de călătorie Sisteme de irigaţii Băuturi alcoolice Îmbunătăţiri funciare Recensământ Corbuţ, Dan Mihai Infracţiuni penale Universităţi Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole Pavel, Florian Energie electrică Ardei Agricover Credit Biroul Judeţean de Rentă Viageră Agicolă Bihor Imunizare Primăria Batăr Viticultură Știința solului Legume Mecanizarea agriculturii Metodică și didactică Conferinţe Agenţia de Protecţia Mediului Bihor Cultura sfeclei de zahăr Nutreţuri Inaugurări Cultura plantelor de câmp Ameliorare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor Plante de grădină Transport Manual Compuși organometalici Mașini agricole Electricitate Soia Îngrijirea plantelor Seminţe Burbank, Luther Leguminoase 1949-1962 Tractoriști Cartarea, clasificarea şi utilizarea solurilor Vinificaţie Cultivare Mediul Politică Metodologie Asimilare Reformă în domeniul fondului funciar Agricultura ca ramură a economiei Microclimat Hotărâri legislative Reformă agrară Terenuri Cultura fructelor Boli ale plantelor Restructurare Târg Grădinărit Imunologie Ştefan, Ioan Politica turismului Tehnică agricolă Partide comuniste Geografie universală Genetică aplicată Finanţe Primăria Municipiului Oradea Conducere şi organizare Minerale toxice Îmbunătăţiri funciare şi agricole Instalații electrice Consultanţă Recoltarea cerealelor Situaţie economică Alimentare cu apă Siguranţa alimentelor Productivitatea muncii Legislaţie Produse tradiţionale Nucifere. Fructe cu coajă tare Studii Plante dăunătoare Finanțare Politică agrară Microintreprinderi Munţii Apuseni Norme legislative Metode speciale de cultură agricolă Secolul 18-20 Sfaturi practice Cultura grâului Grindină Amenzi Creşterea animalelor Temperatură Fructele Impozite Voturi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bihor Fâneţe Matematică aplicată Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Plante de câmp Finiş Subvenţii Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor Exploatare Educaţia în şcoală Pregătirea şi aratul solului Dicţionar Gropi de compost Produse uscate Danemarca Cărţi pentru copii Partide politice Ştiinţă şi cunoaştere Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor Lucrări practice Cereale Program Ucraina Congrese drenaj Usturoi Campanie Oficiul Judeţean OJFIR Bihor Gădălean, Ioan Iacob, Maraia Proiecte de finanţare Producţie şi randament Subvenții Program Biblionet Economia fondului funciar Proiect de finanţare Asolamente Reportaje agricole Plante de zahăr şi de amidon Târgul de produse tradiţionale Industria laptelui Camera de Comerţ şi Industrie Bihor Organizare economică Economia României Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Păşune Geografia României Personalităţi Sfecla de zahăr Primăria Ştei SC Nutrientul Palota SRL Vehicule agricole Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor Pesticide Legumicultură Maşini şi echipament pentru îngrijirea şi protecţia plantelor Arad Fertilizarea solurilor Fitopatologie Arendă Produse vegetale Folclor Discurs politic Solarii Furaje Békési Csaba Altoire Maşini şi utilaje agricole Fonduri europene Buruieni Enciclopedii Ecologie agrară Ionescu, Ion de la Brad Grâu Republica Populară Bulgaria Prezentare de utilaje Merceologie Meşteşuguri Ecologie agricolă Ungere Norme Sîntana Credit agricol Administraţie locală Consfătuire Statistică Programul Renta Viageră Construcţii agrozootehnice Ferme Marketing Facultatea de Ştiinţe Economice Horticultură Fitofarmacie Hotărâri Legislaţie agricolă Teren agricol Popa, Cornel Consiliul Judeţean Bihor Propagandă Ştiinţa solului Investiţii financiare Sisteme pastorale. Transhumantă Curs Industrie Vesa, Florian Partidul Naţional Liberal Topografie Eveniment Pășuni Pajişti Vizită oficială Maramureş, regiune Conservarea alimentelor Căpşuni Rentă viageră Eroziune Alcool alimentar Buzlea, Cristian Aspecte juridice Polen Sisteme cooperative Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Cercetare Colectivizare forţată Inundaţii Plante tehnice Economie politică Piața muncii Tipuri de plantaţii Prefectura Bihor Agrozootehnie Combaterea dăunătorilor plantelor Politică economică Plante cultivate Hidrotehnică Arbuşti fructiferi Hodişan, Nicolae Proiect Energetica muncii Oficiul Judeţean al Registrului Comerţului Comisia Europeană Cartofi Tehnologie Biologie Zmeură Administraţie publică Protecţia mediului Selecţia plantelor Antreprenoriat Prelucrarea deşeurilor Insecte Administrație județeană Consfătuire naţională Mihaiu, Ioan Cultura cerealelor România Ştiinţă în general Bovine Primăria Tinca Enciclopedie pentru copii Agrişe Mineralogie Programul SAPARD
Vă rugăm să schimbaţi parola